Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Pravila zasebnosti za iskalce zaposlitve

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov pri obravnavi prijav za zaposlitev v skupini Bosch

Želimo vas v svoji ekipi.

V tem Obvestilu o varovanju osebnih podatkov vas obveščamo, kako so vaši osebni podatki obdelani v postopku obravnave vaše prijave za zaposlitev v skupini Bosch. V nadaljevanju vas seznanjamo z vašimi pravicami v zvezi z veljavnimi pravnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, na primer podatek o datumu rojstva, naslovu ali računu in podatek, ki je specifičen za identifikacijo.

Osebne podatke, ki ste jih vnesli v sistem prijav za zaposlitev, bodo obdelali ustrezni pravni subjekti skupine Bosch za namen obravnave vaše prijave in s ciljem zapolnitve prostih delovnih mest v enem od podjetji skupine Bosch.

Pri skupini Bosch, pri procesu zapolnitve prostih delovnih mest so vključeni naši zaposleni iz kadrovskih oddelkov, skupaj z ustreznimi vodstvenimi kadri in po potrebi tudi pristojni uslužbenci tistih oddelkov, ki so odgovorni za procese zaposlovanja.

Bosch spoštuje vašo zasebnost

Varovanje vaših osebnih podatkov in zagotavljanje varnosti vseh ostalih poslovnih podatkov je pri nas pomembna skrb, kar se vedno upošteva tudi pri poslovnih procesih. Z osebnimi podatki zbranimi preko vaših spletnih prijav ravnamo zaupno in strogo v skladu z zakonskimi določili.

Varstvo podatkov in informacijska varnost sta sestavni del naše politike poslovanja.

Podrobni kontaktni podatki o Upravljavcu podatkov in o Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Pravni subjekt (podjetje) skupine Bosch kateremu ste posredovali/predložili svojo prijavo je odgovoren za obdelovanje vaših podatkov. Kontaktni podatki o pravnem subjektu (podjetjih): BOSCH REXROTH d.o.o., Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, tel: 04/5022 600, email: SklP-info@bosch.com in Robert Bosch d.o.o., Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, tel: +386 1 5839137, email: contact@si.bosch.com.

Spodaj lahko najdete kontaktne podatke o našem skupnem Pooblaščencu za varstvo podatkov, Matthias Goebel (Varstvo podatkov in informacijska varnost):

g. Matthias Goebel
Skupni Pooblaščenec za varstvo podatkov
Varstvo podatkov in informacijska varnost (C/ISP) za skupino BOSCH Group Robert Bosch GmbH
Po Box: 30 02 20
70442 Stuttgart
Nemčija

ali

elektronski naslov : Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Za uveljavljanje vaših pravic ali obvestil o kršitvah varstva osebnih podatkov nas obvestite na elektronski naslov za podjetje BOSCH Rexroth d.o.o.: SklP-info@bosch.com, za podjetje Robert Bosch d.o.o. : RBKN-DSP@bosch.com ali uporabite naslednjo povezavo: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Prijava na razpisana prosta delovna mesta na portalu za zaposlitev

Najenostavnejša prijava za zaposlitev pri Bosch-u je direktna prijava na delovno mesto, ki je razpisano na enem od naših zaposlitvenih portalov. Na ta način prejeta prijava bo ocenjena znotraj internih postopkov.

Prijave oddane na papirju bodo ročno vnesene v sistem prijav za zaposlitev in potem ali vrnjene vam nazaj ali pa uničene. Prejeli boste elektronsko sporočilo preko katerega boste lahko aktivirali svojo prijavo, potem ko bo enkrat ročno vnesena v sistem. V kolikor ne boste aktivirali prijave v 30 dneh, bodo vaši podatki izbrisani iz našega sistema prijav za zaposlitev, hkrati pa boste prav tako odstranjeni iz selekcijskega postopka.

Prav tako je možno uporabiti svoje privatno omrežja in posredovati prijavo preko zaposlenega v Bosch skupini. Preprosto posredujte vašo prijavo z življenjepisom zaposlenemu v Bosch-u, ta pa jo bo vnesel v sistem prijav za zaposlitev. V nadaljevanju boste prejeli elektronsko sporočilo za aktivacijo vaše prijave. V kolikor ne boste aktivirali prijave v 30 dneh, bodo vaši podatki izbrisani iz našega sistema prijav za zaposlitev, hkrati pa boste prav tako odstranjeni iz selekcijskega postopka. Lahko pa vidimo podatek, da vas je naš zaposleni priporočil. Zaposleni lahko vidi samo status prijave, vendar ne more vpogledati nadaljnjih podrobnosti obravnave prijave.

O vašem stanju obravnavane prijave vas obveščamo preko elektronske pošte. Kadarkoli med postopkom prijave imate prosto možnost, da uredite svoje podatke ali umaknete prijavo. Da to lahko storite, odprete zahtevek za SmartRecruiters profil, ki ga lahko kreirate na spletni strani SmartRecruiters.

Tekom obravnavanja vaše prijave, boste preko elektronske pošte opozorjeni na ostale razpise, ki bi vas mogoče zanimali. Če vam ustreza, vam lahko ponudimo tudi članstvo v skupini prijavljenih za zaposlitev pri Bosch-u.

Članstvo v skupini prijavljenih za zaposlitev v Boschu

V kolikor ste prejeli vabilo, da se pridružite eni od skupin prijavljenih za zaposlitev v Bosch-u, lahko objavite svoje osebne podatke vsem kadrovskim oddelkom skupine Bosch. Prostovoljno lahko sprejmete ali zavrnete vabilo v to skupino. Če sprejmete, potem omogočite, da vas obveščamo za nadaljnja razpisana delovna mesta in vaši osebni podatki so na voljo za te razpise prostih delovnih mest. Kot član imate tudi možnost kontaktirati vodjo kadrovskega oddelka neposredno, in prejemali boste informacije o oglaševanju zaposlovanja ter vabila na dogodke. Kadarkoli pa lahko izbrišete ta profil v skupini prijavljenih za zaposlitev v Bosch-u.

Kategorije podatkov, ki jih obdelujemo:

V nadaljevanju navedene so glavne kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

  • Glavni podatki (npr. Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, kraj bivanja),
  • Listine (npr. priporočila, certifikati, potrdila o izobrazbi, rezime),
  • Kontaktni podatki (npr. elektronski naslov, številka stacionarnega/mobilnega telefona, uporabniško ime, zvočni in video posnetki)
  • Uporabnikovi podatki generirani med samo uporabo IT sistema.

Predmet obdelave so lahko tudi kategorije posebnih vrst osebnih podatkov kot na primer zdravstveni podatki.

Viri osebnih podatkov

Na splošnem so vaši osebni podatki zbrani neposredno od vas med procesom obravnave vaše prijave.

Ko se zapolnjuje delovno mesto na posebno občutljivi funkciji, je morda potrebno dodatno preverjanje vaših podatkov iz prijave in njihovih ozadij. Rezultati iz teh preverjanj bodo zapisani v sistemu prijave. Če je zahtevano preverjanje ozadja nekega podatka, bo to jasno navedeno že v oglasu razpisanega delovnega mesta. Ta preverjanja bodo izvedena skladno z lokalno zakonodajo. V ta namen se uporabi samo skrbno izbrane ponudnike teh storitev.

Postopek prijave za v program Junior Managers lahko vključuje zahtevo za predložitev avdio in video posnetkov. Če je zahteva za predložitev takih podatkov, bo to jasno navedeno že oglasu razpisanega delovnega mesta. Ta preverjanja bodo izvedena skladno z lokalno zakonodajo. V ta namen se uporabljajo samo skrbno izbrani ponudniki storitev.

Prenos podatkov glede na zaposlitev

Če vas bomo zaposlili na delovno mesto, bodo vaši podatki preneseni iz sistema vodenja prijav za zaposlitev v naše kadrovske sisteme upravljanja, kjer bodo shranjeni kot pridruženi podatki in tako ustrezno obdelani.

Nameni obdelave podatkov in pravne podlage

Mi in zunanji izvajalci storitev, ki jih naročimo, obdelujemo vaše osebne podatke v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (General data protection regulation – GDPR), z lokalno zakonodajo o varovanju podatkov in drugimi ustreznimi nacionalnimi predpisi. Vaše podatke obdelujemo zlasti v postopku obravnavanja prijave za zaposlitev in pri pripravi vzpostavitve delovnopravnega razmerja z enim od pravnih subjektov (podjetij) skupine Bosch.

Osnovna pravna podlaga za prej navedeni namen je pod točko 1. (b) v 6. členu GDPR (obdelava je potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika (prijavljenega na razpis delovnega mesta) pred sklenitvijo pogodbe).

Druge pravne podlage so:

  • točka 1. (a) 6. člena uredbe GDPR (privolitev): npr. skupina prijavljenih za zaposlitev v Boschu kot del ureditve prijavljenih v sistemu
  • točka 1. (f) 6. člena uredbe GDPR (uravnotežen zakonit interes) za analizo kadrovskih podatkov (kadrovski kontroling, analitično poročanje)

Kategorije posebnih vrst osebnih podatkov

Kadar se obdeluje kategorije posebnih vrst osebnih podatkov, kot opredeljeni v prvem odstavku 9. člena GDPR (npr. podatki v zvezi z zdravjem) se to obdeluje skladno z 2. odstavkom točke (b) 9. člena GDPR. V nadaljevanju so vaši zdravstveni podatki lahko potrebni za presojo vaše zmožnosti za delo v okviru medicine dela – 2. odstavek točke (h) 9. člena GDPR.

Dostop do podatkov

Samo zaposleni vključeni v procese zaposlovanja (npr. vodje oddelkov, sodelavci za procese zaposlovanj, zaposleni v kadrovskem oddelku in predstavniki delavcev) dostopajo do teh podatkov v okviru pravnega subjekta (podjetja) skupine Bosch pri katerem ste podali prijavo za zaposlitev. Nadalje, vaše podatke iz prijave lahko posredujemo drugim, če lahko štejemo, da ste primerni za drugo delovno mesto znotraj skupine Bosch. O tem boste obveščeni preko elektronske pošte in vaše soglasje je potrebno za aktivacijo katerekoli take nove prijave.

Vaše osebne podatke bomo razkrili drugim upravljavcem podatkov le, če je to potrebno za prijavo, če imamo mi ali tretja oseba upravičen interes za to razkritje, ali v primeru da boste dali za to soglasje. Podrobnejše podatke o pravni podlagi v poglavju » Nameni obdelave podatkov in pravne podlage.« Drugi pravni subjekti skupine Bosch lahko spadajo pod tretje osebe. V kolikor so podatki razkriti tretjim osebam na podlagi zakonitega interesa, bo to posebej obrazloženo v obvestilu o varovanju zasebnosti. Seznam pogodbenikov in zunanjih izvajalcev najdete pod poglavjem »Pogodbeni izvajalci in ponudniki storitev (Obdelovalci podatkov).«

Poleg tega, lahko razkrijemo vaše osebne podatke drugim naslovnikom zunaj skupine Bosch, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Pogodbeni izvajalci in ponudniki storitev (Obdelovalci podatkov)

Pogodbene izvajalce storitev smo izbrali skrbno in jih redno nadzorujemo za namen, da zagotovimo varno obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov. Vsi pogodbeni izvajalci storitev so se zavezali k zaupnosti in skladnosti z zakonskimi predpisi. Ostali pravni subjekti skupine Bosch so lahko med drugim tudi pogodbeni izvajalci storitev.

Iz tega seznama pogodbenih izvajalcev in ponudnikov storitev lahko vidite s katerimi imamo sklenjeno trajno poslovno sodelovanje:

Izvajalci storitev Predmet obdelave
Izvajalci storitev
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Nemčija
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poljska
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, ZDA
Predmet obdelave
Zagotavljanje in stalni razvoj platforme v oblaku (programska oprema kot storitev) za zgoraj omenjeno obdelavo.
Obdelava na ta način dobljenih osebnih podatkov.
Izvajalci storitev
Viasto GmbH
Badstr. 20, 13357 Berlin
Nemčija
Predmet obdelave
Obdelava osebnih podatkov iz video intervjujev/ ustvarjanj.
Izvajalci storitev
Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Nemčija
Predmet obdelave
Obdelava osebnih podatkov za preverjanje resničnosti podatkov
Izvajalci storitev
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, ZDA
Predmet obdelave
Zagotavljanje in delovanje tehnične infrastrukture za platformo oblaka (Platforma kot storitev).
Izvajalci storitev
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, ZDA
Predmet obdelave
Obdelava elektronskih poštnih sporočil med BOSCH in vlagateljem prijave za zaposlitev.
Izvajalci storitev
Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB
Nizozemska
Predmet obdelave
Zagotavljanje, delovanje in stalen razvoj aplikacije za razčlenjevanje CV
Izvajalci storitev
I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str. 19
90471 Nürnberg, Nemčija
Predmet obdelave
Obdelava osebnih podatkov iz video intervjujev/ ustvarjanj.

Posredovanje podatkov uporabnikom zunaj evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Osebne podatke posredujemo pogodbenim izvajalcem, ponudnikom storitev ali podjetjem iz skupine, ki so locirana izven evropskega gospodarskega prostora (EGP), le če Evropska komisija odobri, da te 3. države izven EGP-ja zagotavljajo primerno stopnjo varovanja podatkov ali če so pri njih v veljavi drugi ukrepi za varovanje podatkov (npr. zavezujoča mednarodna pravila v zvezi z varovanjem podatkov ali standardi EU pogodbenih klavzul).

Na prejeto zahtevo, vam bomo predložili seznam uporabnikov v državah izven EGP in kopijo specifično dogovorjenih omejitev za zagotavljanje primernega nivoja varovanja podatkov. Kontaktni podatki za možnost podaje zahteve so razvidni v zgornjem poglavju »Podrobni kontaktni podatki o Upravljavcu podatkov in o Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov«.

Trajanje obdelave; obdobje hrambe

Vaše osebne podatke bomo izbrisali takoj, ko ne bodo več potrebni za zgoraj navedene namene ali ne bomo imeli več zakonitega interesa, da jih hranimo. Po zaključku postopka obravnave prijav za zaposlitev, so vaši osebni podatki hranjeni samo toliko časa, kolikor smo to dolžni hraniti po lokalni zakonodaji. Poleg tega, vaše osebne podatke lahko hranimo še za obdobje v katerem imate možnost vložiti proti nam razne zahtevke. V kolikor ste včlanjeni v skupino prijavljenih za zaposlitev v Boschu, lahko sami izbrišete svoj profil kadarkoli.

Varnost pri obdelavi podatkov

Pri obdelavi vaših podatkov zavzemamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev primerne ravni njihovega varovanja in zaščite, pred tveganji kot so nenamerno ali nezakonito uničenja, izguba, naprava uporaba, nepooblaščeno razkritje ali dostop s strani tretjih oseb. Neprestano se trudimo izboljšati naše varnostne ukrepe in jih ohraniti v skladu s stanjem tehnike.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Če želite uveljaviti katerokoli vašo pravico, prosim stopite v kontakt z navedenimi v poglavju o kontaktih. V času kontaktiranja, prosim zagotovite, da vas lahko identificiramo.

Pravica do dostopa

Od nas imate pravico zahtevati informacije o tem, kako obdelujemo vaše podatke. Prav tako lahko uveljavite pravico do dostopa do vseh vaših podatkov, ki jih obdelujemo.

Pravica do popravka ali izbrisa:

Lahko podate zahtevo po popravku nepravilnih podatkov, po dopolnitvi vaših nepopolnih podatkov ali za izbris podatkov; pod pogojem, da so izpolnjene zakonske zahteve.

To ne velja za podatke, ki se zahtevajo za izdajanje računov ali računovodske namene ali so predmet zakonskih rokov hrambe. Če dostop do takih podatkov ni potreben, bo taka obdelava podatkov omejena (glejte spodaj).

Omejitev obdelave:

Če so zakonske zahteve izpolnjene, lahko zahtevate, da omejeno obdelujemo vaše podatke.

Pravica do ugovora o obdelavi podatkov:

Kadarkoli lahko ugovarjate naši obdelavi vaših podatkov. V takih primerih bomo prenehali obdelovati vaše podatke, razen če ne izkažemo - zakonsko podlago za nadaljnjo obdelavo - upravičen nujen legitimen razlog za nadaljnjo obdelavo, ki prevlada nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami.

Ugovarjanje obdelavi podatkov v primeru »legitimnih razlogov«:

Kadarkoli lahko ugovarjate naši obdelavi podatkov pod pogojem, da lahko zakonito izkažete legitimni interes. V takih primerih bomo prenehali z obdelavo vaših podatkov, razen če ne izkažemo - zakonsko podlago za nadaljnjo obdelavo - upravičen nujen legitimen razlog za nadaljnjo obdelavo, ki prevlada nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami.

Preklic dane privolitve

Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to kadarkoli prekličete z veljavnim učinkom za naprej. Slednje pa ne more imeti nobenega vpliva na sicer našo zakonito obdelavo podatkov pred preklicem vaše privolitve.

Prenosljivost podatkov

Vaše podatke lahko zahtevate v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno-berljivi obliki in/ali - če je tehnično izvedljivo- lahko zahtevate prenos vaših podatkov tretji osebi.

Spremembe Obvestila o varovanju osebnih podatkov pri obravnavi prijav za zaposlitev v skupini Bosch

Pridržujemo si pravico do spremembe naših ukrepov za varnost in zaščito podatkov, če je to potrebno zaradi razvoja tehnologije. V takih primerih bomo ustrezno spremenili Obvestila o varovanju osebnih podatkov pri obravnavi prijav za zaposlitev v skupini Bosch. Prosimo, da se seznanite s trenutno veljavno različico našega Obvestila o varovanju osebnih podatkov pri obravnavi prijav za zaposlitev v skupini Bosch, saj se lahko to spremeni.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varovanje podatkov

Pravico imate vložiti pritožbo pri organu pristojnem za varstvo podatkov. V ta namen lahko kontaktirate ali pristojne organe v naši državi ali v Nemčiji, ali pristojne službe v skupini Bosch (glej 3. poglavje - kontakti).

Pristojni organ v Nemčiji:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, Nemčija

Poštni naslov:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMČIJA

Phone: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Pristojni organ v Sloveniji:

Informacijski pooblaščenec RS

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija

Prijava kršitev - navodila in obrazec
dostopni na: www.ip-rs.si

Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si