Preskoči na glavno vsebino
Bosch v Sloveniji

Pravila zasebnosti za poslovni partnerji

ROBERT BOSCH, d. o. o. – Splošna pravila

Izdajatelj: ROBERT BOSCH, d. o. o.
Objavljeno: 15. novembra 2021
Veljavno: od 15. novembra 2021

1. Splošno

1.1. Pred vami so pravila zasebnosti (v nadaljevanju: „Pravila zasebnosti“), ki jih je sprejela družba ROBERT BOSCH d. o. o., 4220 Škofja Loka, Kidričeva cesta 81, Identifikacijska številka za DDV: SI44460325 (v nadaljevanju: „Družba“ ali „Mi“). Družba je v vlogi upravljavca vaših osebnih podatkov.

1.2. Ta Pravila zasebnosti urejajo vprašanja varstva vaših osebnih podatkov in vaše zasebnosti, če ste naš kupec, dobavitelj, poslovni partner, če ste sodelovali v naših nagradnih igrah, če ste sodelovali na naših dogodkih ter v nekaterih drugih primerih (v nadaljevanju: „Vi“). Ta Pravila zasebnosti veljajo samo za fizične osebe, oziroma njihove osebne podatke.

1.3. Glede na to, da je naš obseg dejavnosti širok, imamo več pravil zasebnosti – za posamezne skupine veljajo posebna pravila, da bi bili čim bolje obveščeni. Ta Pravila zasebnosti veljajo samo za vas, ki niste zajeti v posebnih pravilih.

1.4. Ta različica Pravil zasebnosti velja od 15. novembra 2021.

1.5. V primeru kakršnih koli vprašanj ali zahtevkov v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pošljite sporočilo na e-naslov RBKN-DSP@bosch.com.

2. Če ste naši trenutni ali potencialni poslovni partnerji:

2.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

2.1.1. Tako mi kot naši ponudniki storitev, obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in tiste, ki smo jih zbrali med vzpostavitvijo ter vzdrževanjem poslovnega odnosa, oziroma naslednje podatke:

2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (če ste fizična oseba, npr. nosilec obrtne dejavnosti)

Ime, priimek, DŠ, povezava s pravno osebo (lastnik, direktor, zaposleni ali podobno)

2.1.1.2. Vaše kontaktne podatke (ko nastopate v imenu pravne osebe)

Ime in priimek osebe za stik

kontaktni naslov (ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, država);

telefon, e-naslov.

2.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

2.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

2.2.1.1. Da bi izpolnili svoje pogodbene obveznosti do vas in izvedli druga dejanja v zvezi s sklenitvijo ter izvajanjem pogodbe (na primer za izdajanje računov, dostavo blaga, reševanje reklamacij ipd.) ali predhodnih dejanj (npr. pošiljanje ponudb). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izvajanje pogodbe v kateri ste vi stranka, oziroma izvajanje dejanj na vašo zahtevo pred sklepanjem pogodbe.

2.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter javnimi organi. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

2.2.1.3. Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

2.2.1.4. Obdelava vaše zahteve za stik za zagotavljanje prilagojenih ponudb in informacij ter izvajanje anket o izdelkih ali strankah, izvedenih po e-pošti in / ali telefonu, s predhodnim izrecnim soglasjem. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje.

3. Če ste sodelovali v naših nagradnih igrah:

3.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

3.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradno igro ali med nagradno igro, oziroma podatke, ki ste nam jih posredovali, da vam lahko predamo nagrado:

3.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Na primer ime in priimek, naslov

3.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Na primer e-naslov in telefonsko številko.

3.1.1.3. Podatke o vašem nakupu

Na primer kupljeni izdelek, količina, prodajno mesto, datum nakupa

3.1.1.4. Podatke o vaši prijavi in sodelovanju v nagradni igri

3.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

3.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

3.2.1.1. Da vam omogočimo sodelovanje v nagradni igri. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes, ker ravnamo na vašo zahtevo, da sodelujete v nagradni igri.

3.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter javnimi organi. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

3.2.1.3. . Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

4. Če obiskujete naše poslovne prostore:

4.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

4.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih dali ob vstopu v poslovne prostore:

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime in priimek, naslov, povezava s pravno osebo, podpis

4.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

4.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

4.2.1.1. Da zaščitimo osebe (obiskovalce in zaposlene) in naše premoženje oziroma da nadzorujemo vhod ter preprečimo vstop nepooblaščenim osebam. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes za zaščito oseb in premoženja.

4.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter organi za izvajanje zakonov. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

5. Če ste sodelovali na dogodkih, ki smo jih organizirali:

5.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

5.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih dali ob prijavi na dogodek, oziroma na samem dogodku.

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Na primer ime in priimek, naslov, povezava s pravno osebo

5.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Na primer e-naslov in telefonsko številko.

5.1.1.3. Vaša fotografija

Na primer fotografija z dogodka na kateri se lahko prepoznate.

5.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

5.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

5.2.1.1. Da vam omogočimo sodelovanje na našem dogodku. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes, ker ravnamo na vašo zahtevo, da sodelujete na dogodku, ki ga organiziramo.

5.2.1.2. Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

6. Novinarji in drugi medijski strokovnjaki:

6.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

6.1.1. Obdelujemo osebne podatke, zbrane v javno dostopnih naslovih ali pridobljenih od specializiranih agencij, ki pripravljajo sezname novinarjev in medijskih strokovnjakov. Obdelujemo naslednje osebne podatke:

6.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime, priimek, ime medijske družbe, s katero ste povezani

6.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Številka telefona in / ali številka mobilnega telefona; e-naslov

6.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

6.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

6.2.1.1. Tako, da vam lahko pošljemo PR objave, vas povabimo na dogodke / konference, ki jih organiziramo, in pošljemo nadaljnja sporočila o preteklih dogodkih. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš legitimen interes, saj obdelamo vaše javno razkrite podatke, da bi stopili v stik z vami v zvezi s vašo novinarsko dejavnostjo.

6.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter organi za izvajanje zakonov. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti..

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

7.1. Vaši osebni podatki veljajo za poslovno skrivnost in jih kot takšne varujemo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter najboljšimi praksami..

7.2. Tretje osebe imajo pravico do dostopa in obdelave vaših osebnih podatkov samo v spodaj opisanih primerih:

7.2.1. Dostop do vaših podatkov lahko imajo samo druge družbe skupine Bosch, vendar izključno na območju Evropske unije. Te družbe imajo lahko dostop do vaših podatkov, če uporabljamo nekatere njihove storitve ali sisteme, ki so nam potrebni pri našem rednem poslovanju.

7.2.2. Tretji ponudniki storitev, ki nam ponujajo storitve, ki so potrebne za naše operativno poslovanje (na primer poštne in kurirske storitve, oglaševanje, tiskarne, agencije za organizacijo potovanj ter namestitve, prevajalci itd.). V tem primeru navedeni ponudniki obdelujejo vaše osebne podatke izključno v skladu z našimi navodili.

7.2.3. Tretji ponudniki storitev, katerih ponudbe uporabljamo, da bi zadovoljili katero od svojih zakonskih obveznosti ali ko imamo upravičen interes, in kateri vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z danimi ter zakonskimi pooblastili. V tem primeru tretji ponudniki vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z zakonskimi pooblastili. Gre za različne svetovalce, revizorje in podobno.

7.2.4. Pristojni organi pri izvajanju nadzora nad zakonitostjo poslovanja in izvajanja ukrepov. V tem primeru pristojni organi vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z njihovimi zakonskimi pooblastili.

8. Ali se moji osebni podatki prenašajo v tretje države?

8.1. Če se bodo vaši osebni podatki prenesli v tretje države, bomo od vas zahtevali izrecno soglasje ali pa bomo s tretjo stranjo podpisali pogodbo, ki vam bo zagotovila enako stopnjo varnosti oziroma bo vsebovala in uporablja pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska Komisija.

9. Kako varujemo vaše osebne podatke?

9.1. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Nekateri od naših varnostnih ukrepov so:

9.1.1. Implementacija psevdonimizacije baze podatkov, kadar je to mogoče.

9.1.2. Uporaba varnostnih metod pri izmenjavi vaših osebnih podatkov z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa.

9.1.3. Uporaba sodobnih metod zaščite in nadzora dostopa do podatkovnih virov, ki vsebujejo osebne podatke.

9.1.4. Stalen nadzor nad našimi viri (fizičnih prostorov, kjer so shranjeni vaši podatki), ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov.

10. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

10.1. Za podatke za katere obstaja z zakonom določen rok hrambe, hranimo celotno obdobje in jih izbrišemo eno leto po zakonskem roku.

10.2. Če ste naš poslovni partner za katere ni določen zakonski rok hrambe, podatke hranimo dokler imamo z vami sklenjeno pogodbo. Po prekinitvi pogodbe vaše podatke izbrišemo po šestih letih od prekinitve pogodbe (petletnemu zastaralnemu roku dodamo enoletno obdobje za izbris podatkov).

10.3. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa hranimo vse dokler obstaja naš zakoniti interes in jih izbrišemo v obdobju enega leta od prekinitve našega zakonitega interesa.

10.4. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na osnovi vašega soglasja, hranimo vse dokler imamo vaše soglasje. V primeru preklica soglasja, osebne podatke izbrišemo v najkrajšem mogočem roku. Če je soglasje podano za določeno obdobje, po preteku obdobja vaše podatke izbrišemo v najkrajšem mogočem roku.

11. Vaše pravice

11.1. V primeru, da se odločite uveljaviti eno ali več vaših spodaj navedenih pravic, ima Družba pravico preveriti vašo identiteto z namenom varstva vaših osebnih podatkov.

11.2. Vaše pravice uveljavljate brezplačno. Toda, če pogosto (na primer, če je od vaše prejšnje zahteve preteklo manj kot 6 mesecev) ali prekomerno (na primer vse svoje osebne podatke zahtevate v pisni obliki) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov ali prenos svojih osebnih podatkov, imamo pravico od vas zahtevati plačilo stroškov posredovanja.

11.3. Pravica do informacij i dostopa::

Imate pravico, da od nas pridobite potrditev o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se, za dostop do vaših osebnih podatkov.

11.4. Pravica do popravka in brisanja:

Imate pravico zahtevati, da netočne osebne podatke popravimo in da jih spremenimo ali izbrišemo, če so izpolnjene zakonske zahteve.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene zaračunavanj ali računovodstva ali za katere velja zakonsko obvezno obdobje hrambe. Če dostop do takih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (glejte v nadaljevanju).

11.5. Prenosljivost osebnih podatkov

Imate pravico, da podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali, če je to tehnično izvedljivo, zahtevate, da te podatke prenesemo na tretjo osebo.

11.6. Pravica do omejitve obdelave

Če so izpolnjene zakonske zahteve, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov.

11.7. Pravica do ugovora:

11.7.1. Ugovor zoper neposredno trženje:

Poleg tega lahko kadarkoli nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Prosimo, upoštevajte, da lahko iz organizacijskih razlogov v sklopu tržne kampanje, ki je že v teku, pride do neupoštevanja vašega ugovora zoper uporabe vaših osebnih podatkov.

11.7.2. Nasprotovanje obdelavi podatkov na pravni podlagi »legitimnega interesa«:

Poleg tega imate pravico, da kadarkoli nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, če je to utemeljeno z upravičenim interesom. Obdelavo vaših podatkov bomo nato prekinili, razen če dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov v skladu s pravnimi zahtevami, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

11.8 Pravica do preklica soglasja

Če ste soglašali z obdelavo svojih podatkov, imate pravico, da umaknete soglasje s takojšnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov pred umikom vašega soglasja ostane nespremenjena.

11.9. Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko vložite pri nadzornem organu, ki je odgovoren za vaše prebivališče ali državo stalnega prebivališča, ali pri nadzornem organu, ki je odgovoren za nas. To je:

Informacijski pooblaščenec
(Slovenska agencija za varstvo osebnih podatkov)

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Slovenija

Phone: +386 1 230 9730
Fax: +386 1 230 9778
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: www.ip-rs.si/

12. Stik

Če želite vzpostaviti stik z nami, nas najdete na naslovu, navedenem v 1. poglavju. Splošno, podpoglavje 1.1.

Za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSL/

Za obvestila o incidentih v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Pravico lahko uveljavite na način, da svojo zahtevo pošljete na RBKN-DSP@bosch.com, pod naslov sporočila pa vnesete „Zahteva posameznika“.

Sporočilo mora vsebovati naravo zahtevka (pravico, ki jo želite uveljavljati) in vaše osebne podatke, da bi vas lahko identificirali (ime in priimek, PIN). Po prejemu zahteve vam bomo poslali potrdilo, da smo vašo zahtevo prejeli.

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam priporočamo, da se obrnete na našega komisarja za varstvo podatkov:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMČIJA

or

E-naslov: DPO@bosch.com