Če želite izkoristiti vse funkcije tega spletnega mesta, so potrebni piškotki. Prosimo omogočite piškotke in osvežite brskalnik. Po osvežitvi bo prikazano pogovorno okno za upravljanje piškotkov.

To spletno mesto uporablja piškotke za omogočanje nekaterih funkcij, udobno uporabo in zbiranje statističnih podatkov. Te nastavitve lahko kadar koli spremenite, tako da kliknete »Spremeni nastavitve«. Če se strinjate z uporabo piškotkov, kliknite »Da, strinjam se«. Naš pravilnik o zasebnosti

 

Raznolikost pri Boschu

Raznolikost pri Boschu

Korporativna kultura z avtentičnimi zaposlenimi

Internacionalizacija, družabna omrežja, individualizacija, demografske spremembe ... To so družbene spremembe, ki vplivajo tudi na svet dela. Različne ideje, izkušnje ter slogi vodenja in delovni slogi so že od nekdaj del Boscheve identitete.

Raznolikost je ključnega pomena za ustvarjalnost in inovativne ideje. Zato je upravljanje raznolikosti osrednji steber Boschevega gospodarskega uspeha in ključni del naše poslovne strategije.

Dimenzije naše raznolikosti

Korporativna kultura, ki priznava in ceni raznolikost kot prednost, je naša osnova – vedno razmišljamo v smislu individualne sposobnosti. Osredotočamo se na štiri dimenzije raznolikosti: spol, generacija, mednarodnost in delovna kultura, v kateri so naši zaposleni lahko sproščeni – glede svojih poklicnih načrtov, življenjskega sloga in zasebnih ciljev.

Spol: Enake možnosti za vse

Spol: Enake možnosti za vse

Pri Boschu imajo vsi enake možnosti ne glede na spol, kar velja tudi za vodstvene vloge. Našo politiko enakih priložnosti podpirajo projekti in omrežja, kot so “women@bosch (ženske@Bosch)” in “Forum FiT – Women in Technology (Ženske v tehnologiji)”, ter naše načelo enakih plač.

Naš cilj za leto 2020: Imeti ženske na 20 odstotkih izvršnih položajev po vsem svetu.

Generacije: (Ni) Vprašanje starosti

Generacije: (Ni) Vprašanje starosti

Sposobnost ni vprašanje starosti. Pomembna je kombinacija praktičnih izkušenj in svežih idej. Naš cilj je ustvariti delovno okolje, v katerem lahko sodelujejo do štiri generacije.

Spodbujamo prenos znanja in smo odprti za potrebe različnih generacij. Zato smo zavezani k vseživljenjskemu učenju in aktivnemu upravljanju zdravja.

 
Mednarodnost: En svet z več vidikov

Mednarodnost: En svet z več vidikov

Kot globalnemu akterju nam naša medkulturna raznolikost pomaga zagotoviti, da ponujamo optimalne izdelke in storitve za vse trge po vsem svetu.

Naše sodelavce usposabljamo na medkulturnih tečajih, jezikovnih tečajih in individualnih razvojnih programih. Aktivno spodbujamo vzajemno sprejemanje in spoštovanje med različnimi ljudmi, ki delajo pri Boschu, na primer preko omrežij, forumov in na raznih prireditvah.

Ta mednarodnost nas krepi in dela edinstvene.

Delovna kultura: Pravo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem

Delovna kultura: Pravo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem

Bosch se trudi za bolj prožno in delovno kulturo, v kateri rezultati štejejo več kot prisotnost. Najboljši primer je naša projektna skupina MORE, ki vodilnim omogoča fleksibilno delo za polovični čas ali od doma. Tako si nabirajo izkušnje zunaj običajne prisotnosti na delovnem mestu.

Z veseljem sprejmemo ljudi, ki razmišljajo zunaj običajnih okvirjev in uporabljajo svoj potencial raznolikosti za Bosch.