Preskoči na glavno vsebino
Bosch v Sloveniji

Pravilnik o zasebnosti

Izdajatelj: ROBERT BOSCH, d. o. o., Ljubljana
Objava: 16.1.2024

1. Splošno

1.1. Pred vami je pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: „Pravilnik o zasebnosti“), ki ga je sprejela družba ROBERT BOSCH d. o. o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, matična številka 5688515000 (v nadaljevanju: „Družba“ ali „Mi“). Družba je v vlogi upravljavca vaših osebnih podatkov.

1.2. Ta Pravilnik o zasebnosti ureja varstvo vaših osebnih podatkov, kakor tudi vašo zasebnosti, če ste naš kupec, dobavitelj ali drug partner, če ste sodelovali v naših nagradnih igrah, če ste sodelovali na naših dogodkih in morebitnih drugih podobnih primerih (v nadaljevanju: »vi«). Ta Pravilnik o zasebnosti velja za fizične osebe in njihove osebne podatke.

1.3. Ta verzija Pravilnika o zasebnosti začne veljati z zgoraj navedenim datumom. Zadnja sprememba Pravilnika o zasebnosti je narejena v skladu s spremembami v poslovanju in ne uvaja bistvenih sprememb v našem obravnavanju osebni podatkov posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo.

1.4. V primeru kakršnih koli vprašanj ali zahtevkov v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pošljite sporočilo na e-naslov RBKN-DSP@bosch.com.

1.5. Zaradi širokega nabora naših dejavnosti, lahko za nekatere dejavnosti določimo podrobnejše informacije o vaših osebnih podatkih (za naše spletne strani, naše programe zvestobe idr.) v ločenih pravilnikih. Ločeni pravilniki so na voljo na naslednjih naslovih:

2. Če ste naš trenutni ali potencialni poslovni partner:

2.1. Katere osebne podatke obdelujemo?

2.1.1. Mi in naši pogodbeni poslovni partnerji, obdelujemo osebne podatke, ki ste jih posredovali, kakor tudi tiste, ki smo jih zbrali pri vzpostavitvi in vzdrževanju poslovnega razmerja, to so naslednji podatki:

2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (če ste fizična oseba, npr. lastnik podjetja)

ime, priimek, DDV, vaš pravni status (lastnik, manager, uslužbenec in podobno)

2.1.1.2. Vaše kontaktne podatke (ko zastopate pravne osebe)

Ime in priimek kontaktne osebe
Kontaktni naslov (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka, država)
Telefonska številka, e-mail naslov

2.2. Za kakšne namene obdelujemo vaše podatke?

2.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

2.2.1.1. Da bi izpolnili svoje pogodbene obveznosti do vas in izvedli druga dejanja v zvezi s sklenitvijo ter izvajanjem pogodbe (na primer za izdajanje računov, dostavo blaga, reševanje reklamacij ipd.) ali predhodnih dejanj (npr. pošiljanje ponudb). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izvajanje pogodbe v kateri ste vi stranka, oziroma izvajanje dejanj na vašo zahtevo pred sklepanjem pogodbe.

2.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter javnimi organi. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

2.2.1.3. Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

2.2.1.4. Obdelava vaše zahteve za stik za zagotavljanje prilagojenih ponudb in informacij ter izvajanje anket o izdelkih ali strankah, izvedenih po e-pošti in / ali telefonu, s predhodnim izrecnim soglasjem. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje.

3. Če ste sodelovali v naših nagradnih igrah:

3.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

3.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradno igro ali med nagradno igro, oziroma podatke, ki ste nam jih posredovali, da vam lahko predamo nagrado:

3.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Na primer ime in priimek, naslov

3.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Na primer e-naslov in telefonsko številko.

3.1.1.3. Podatke o vašem nakupu

Na primer kupljeni izdelek, količina, prodajno mesto, datum nakupa

3.1.1.4. Podatke o vaši prijavi in sodelovanju v nagradni igri

3.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

3.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

3.2.1.1. Da vam omogočimo sodelovanje v nagradni igri. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes, ker ravnamo na vašo zahtevo, da sodelujete v nagradni igri.

3.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter javnimi organi. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

3.2.1.3. Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

4. Če obiskujete naše poslovne prostore:

4.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

4.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih dali ob vstopu v poslovne prostore:

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime in priimek, naslov, povezava s pravno osebo, podpis

4.1.1.2. Posnetke nadzornih kamer

Video posnetek na katerem ste, čas vašega prihoda in izhoda

4.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

4.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

4.2.1.1. Da zaščitimo osebe (obiskovalce in zaposlene) in naše premoženje oziroma da nadzorujemo vhod ter preprečimo vstop nepooblaščenim osebam. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes za zaščito oseb in premoženja.

4.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter organi za izvajanje zakonov. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

5. Če ste sodelovali na dogodkih, ki smo jih organizirali:

5.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

5.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih dali ob prijavi na dogodek, oziroma na samem dogodku:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Na primer ime in priimek, naslov, povezava s pravno osebo

5.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Na primer e-naslov in telefonsko številko.

5.1.1.3. Vaša fotografija

Na primer fotografija z dogodka na kateri se lahko prepoznate.

5.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

5.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

5.2.1.1. Da vam omogočimo sodelovanje na našem dogodku. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes, ker ravnamo na vašo zahtevo, da sodelujete na dogodku, ki ga organiziramo.

5.2.1.2. Da bi zaščitili svoje upravičene interese (na primer, ko je to nujno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.

6. Uporabniki družbenih omrežji (Facebook, Youtube)

6.1. Facebook

Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) obdeluje vaše osebne podatke, kot obiskovalca naše Facebook strani, v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti. Ta proces je opisan v njihovem pravilniku o zasebnosti (Meta's Privacy Policy). Na obdelavo vaših podatkov vplivamo le na način, da navedemo, katere skupine uporabnikov (na primer glede na starost, spol ali podobno) so za nas poslovno zanimive. Meta Platforms Ireland Limited z nami ne deli nobenih informacij, ki bi nam omogočile, da bi vas identificirali.

6.2. Youtube

Google Ireland Limited obdeluje vaše osebne podatke, če ste Youtube uporabnik. Obdelava je opisana v nihovem pravilniku o zasebnosti (Google’s Privacy Policy). Na obdelavo vaših podatkov vplivamo le na način, da navedemo, katere skupine uporabnikov (na primer glede na starost, spol ali podobno) so za nas poslovno zanimive. Googel Ireland Limited z nami ne deli nobenih inforamcij, ki bi nam omogočile, da bi vas identificirali.

7. Tisti ki ste se prijavili za delo

7.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

7.1.1. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prošnji za delo, in sicer:

7.1.1.1. Osebne podatke, ki ste jih navedli v vašem življenjepisu ali prošnji za delo- vendar nikoli posebnih kategorij osebnih podatkov.

7.1.2. Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prošnji za študentsko delo, in sicer:

7.1.2.1. Ime in priimek, podatki o izobrazbi, kontaktni podatki (e-naslov in telefonska številka);

7.1.2.2. Drugi podatki, ki ste jih navedli v vašem življenjepisu ali prošnji za študentsko delo – vendar nikoli posebnih kategorij osebnih podatkov.

7.1.3. V primeru sklepanja delovnega razmerja, bomo od vas zbirali tudi dodatne podatke, ki jih moramo zbirati v skladu z delopravnimi predpisi. Za obdelavo slednjih osebnih podatkov velja naš pravilnik o zasebnosti za zaposlene.

7.2. V kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

7.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

7.2.1.1. Za izvajanje potrebnih dejanj za izbor in zaposlovanje kandidata ali študenta. V tem primeru je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov opravljanje predhodnih dejanj, potrebnih za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali o delu rednega študenta.

7.2.1.2. V primeru, da ste poslali odprto prošnjo za zaposlitev, ko se nova zaposlitvena priložnost pojavi, v tem primeru je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naš (delodajalčev) zakoniti interes, ki temelji na vašem interesu za delo pri nas.

7.2.1.3. Za zaščito naših zakonitih interesov (na primer kadar je to potrebno za izvajanje varnostnih ukrepov). V tetm primeru je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes;

7.2.1.4. Za omogočanje uveljavljanja vaših pravic (na primer, ko zahtevate določeno pravico v zvezi z vašimi osebnimi podatki). V tem primeru je podlaga za obdelavo podatkov naša zakonita obveznost;

7.2.1.5. Za izpolnjevanje naših drugih zakonskih obveznosti (na primer sodelovanja z javnimi organi). V tem primeru je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naša zakonska obveznost.

8. Novinarji in drugi medijski delavci:

8.1. Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

8.1.1. Obdelujemo osebne podatke, zbrane v javno dostopnih naslovih ali pridobljenih od specializiranih agencij, ki pripravljajo sezname novinarjev in medijskih strokovnjakov. Obdelujemo naslednje osebne podatke:

8.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime, priimek, ime medijske družbe, s katero ste povezani

8.1.1.2. Vaše kontaktne podatke

Številka telefona in / ali številka mobilnega telefona; e-naslov

8.2. Za kakšne namene obdelujemo vaše podatke?

8.2.1. Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

8.2.1.1. Tako, da vam lahko pošljemo PR objave, vas povabimo na dogodke / konference, ki jih organiziramo, in pošljemo nadaljnja sporočila o preteklih dogodkih. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš legitimen interes, saj obdelamo vaše javno razkrite podatke, da bi stopili v stik z vami v zvezi s vašo novinarsko dejavnostjo.

8.2.1.2. Da izpolnimo svoje zakonske dolžnosti z namenom spoštovanja ustreznih zakonov in z namenom sodelovanja s službami ter organi za izvajanje zakonov. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naše zakonske dolžnosti.

9. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

9.1. Vaši osebni podatki veljajo za poslovno skrivnost in jih kot takšne varujemo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter najboljšimi praksami.

9.2. Tretje osebe imajo pravico do dostopa in obdelave vaših osebnih podatkov samo v spodaj opisanih primerih:

9.2.1. Dostop do vaših podatkov lahko imajo samo druge družbe skupine Bosch, vendar izključno na območju Evropske unije. Te družbe imajo lahko dostop do vaših podatkov, če uporabljamo nekatere njihove storitve ali sisteme, ki so nam potrebni pri našem rednem poslovanju.

9.2.2. Tretji ponudniki storitev, ki nam ponujajo storitve, ki so potrebne za naše operativno poslovanje (na primer poštne in kurirske storitve, oglaševanje, tiskarne, agencije za organizacijo potovanj ter namestitve, prevajalci itd.). V tem primeru navedeni ponudniki obdelujejo vaše osebne podatke izključno v skladu z našimi navodili.

9.2.3. Tretji ponudniki storitev, katerih ponudbe uporabljamo, da bi zadovoljili katero od svojih zakonskih obveznosti ali ko imamo upravičen interes, in kateri vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z danimi ter zakonskimi pooblastili. V tem primeru tretji ponudniki vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z zakonskimi pooblastili. Gre za različne svetovalce, revizorje in podobno.

9.2.4. Pristojni organi pri izvajanju nadzora nad zakonitostjo poslovanja in izvajanja ukrepov. V tem primeru pristojni organi vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z njihovimi zakonskimi pooblastili.

10. Ali se moji osebni podatki prenašajo v tretje države?

10.1. Če se bodo vaši osebni podatki prenesli v tretje države, bomo od vas zahtevali izrecno soglasje ali pa bomo s tretjo stranjo podpisali pogodbo, ki vam bo zagotovila enako stopnjo varnosti oziroma bo vsebovala in uporablja pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska Komisija.

11. Kako varujemo vaše osebne podatke?

11.1. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Nekateri od naših varnostnih ukrepov so:

11.1.1. Implementacija psevdonimizacije baze podatkov, kadar je to mogoče.

11.1.2. Uporaba varnostnih metod pri izmenjavi vaših osebnih podatkov z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa.

11.1.3. Uporaba sodobnih metod zaščite in nadzora dostopa do podatkovnih virov, ki vsebujejo osebne podatke.

11.1.4. Stalen nadzor nad našimi viri (fizičnih prostorov, kjer so shranjeni vaši podatki), ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov.

12. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

12.1. Za podatke za katere obstaja z zakonom določen rok hrambe, hranimo celotno obdobje in jih izbrišemo eno leto po zakonskem roku.

12.2. Če ste naš poslovni partner za katere ni določen zakonski rok hrambe, podatke hranimo dokler imamo z vami sklenjeno pogodbo. Po prekinitvi pogodbe vaše podatke izbrišemo po šestih letih od prekinitve pogodbe (petletnemu zastaralnemu roku dodamo enoletno obdobje za izbris podatkov).

12.3. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa hranimo vse dokler obstaja naš zakoniti interes in jih izbrišemo v obdobju enega leta od prekinitve našega zakonitega interesa.

12.4. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na osnovi vašega soglasja, hranimo vse dokler imamo vaše soglasje. V primeru preklica soglasja, osebne podatke izbrišemo v najkrajšem mogočem roku. Če je soglasje podano za določeno obdobje, po preteku obdobja vaše podatke izbrišemo v najkrajšem mogočem roku.

13. Profiliranje in sistem avtomatskega odločanja

13.1. Ne izvajamo profiliranja kupcev, partnerjev ali drugih oseb katerih osebne podatke obdelujemo

13.2. Za vaše osebne podatke ne uporabljamo avtomatskega sistema odločanja (naprimer po filtriranju starosti, zanimanja, ipd.)

14. Vaše pravice

14.1. V primeru, da se odločite uveljaviti eno ali več vaših spodaj navedenih pravic, ima Družba pravico preveriti vašo identiteto z namenom varstva vaših osebnih podatkov.

14.2. Vaše pravice uveljavljate brezplačno. Toda, če pogosto (na primer, če je od vaše prejšnje zahteve preteklo manj kot 6 mesecev) ali prekomerno (na primer vse svoje osebne podatke zahtevate v pisni obliki) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov ali prenos svojih osebnih podatkov, imamo pravico od vas zahtevati plačilo stroškov posredovanja.

14.3. Pravica do informacij in dostopa::

Imate pravico, da od nas pridobite potrditev o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se, za dostop do vaših osebnih podatkov.

14.4. Pravica do popravka in brisanja:

Imate pravico zahtevati, da netočne osebne podatke popravimo in da jih spremenimo ali izbrišemo, če so izpolnjene zakonske zahteve.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene zaračunavanj ali računovodstva ali za katere velja zakonsko obvezno obdobje hrambe. Če dostop do takih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (glejte v nadaljevanju).

14.5. Prenosljivost osebnih podatkov

Imate pravico, da podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali, če je to tehnično izvedljivo, zahtevate, da te podatke prenesemo na tretjo osebo.

14.6. Pravica do omejitve obdelave

Če so izpolnjene zakonske zahteve, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov.

14.7. Pravica do ugovora:

14.7.1. Ugovor zoper neposredno trženje:

Poleg tega lahko kadarkoli nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Prosimo, upoštevajte, da lahko iz organizacijskih razlogov v sklopu tržne kampanje, ki je že v teku, pride do neupoštevanja vašega ugovora zoper uporabe vaših osebnih podatkov.

14.7.2. Nasprotovanje obdelavi podatkov na pravni podlagi »legitimnega interesa«:

Poleg tega imate pravico, da kadarkoli nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, če je to utemeljeno z upravičenim interesom. Obdelavo vaših podatkov bomo nato prekinili, razen če dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov v skladu s pravnimi zahtevami, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

14.8 Pravica do preklica soglasja

Če ste soglašali z obdelavo svojih podatkov, imate pravico, da umaknete soglasje s takojšnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov pred umikom vašega soglasja ostane nespremenjena.

14.9. Pravica do pritožbe nadzornemu organu- Informacijskemu pooblaščencu

Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko vložite pri nadzornem organu, ki je odgovoren za vaše prebivališče ali državo stalnega prebivališča, ali pri nadzornem organu, ki je odgovoren za nas. To je:

Informacijski pooblaščenec
(Slovenska agencija za varstvo osebnih podatkov)

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Slovenija

Phone: +386 1 230 9730
Fax: +386 1 230 9778
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: www.ip-rs.si/

15. Stik

Če želite vzpostaviti stik z nami, nas najdete na naslovu, navedenem v 1. poglavju. Splošno, podpoglavje 1.1.

Za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSL/

Za obvestila o incidentih v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

V kolikor ne morete dostopati do zgoraj omenjenih povezav, lahko uveljavljate svoje pravice tako, da pošljete pisno zahtevo z zadevo sporočila »ZAHTEVA SUBJEKTA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO« na ROBERT BOSCH, d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam priporočamo, da se obrnete na našega komisarja za varstvo podatkov:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMČIJA

ali

E-naslov: DPO@bosch.com