Preskoči na glavno vsebino
Bosch v Sloveniji

Pravno obvestilo

Za uporabnike spletnih strani podjetja ROBERT BOSCH d.o.o.

© Copyright

Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafični elementi, zvok, animacije in videoposnetki ter njihova postavitev na Boschevih spletnih mestih so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi komercialnimi zaščitnimi pravicami. Vsebine teh spletnih mest ni dovoljeno kopirati, posredovati ali spreminjati. Prepovedano je tudi omogočanje dostopa do teh spletnih mest tretjim osebam za komercialne namene. Na nekaterih Boschevih spletnih mestih so poleg tega slike, zaščitene z avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Informacije o blagovnih znamkah

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na Boschevih spletnih mestih zaščitene z zakonodajo o blagovnih znamkah. To zlasti velja za Boscheve blagovne znamke, ploščice z imeni, logotipe podjetja in oznake. Blagovne znamke in celostna podoba, uporabljene na naših straneh, so intelektualna lastnina podjetja Robert Bosch GmbH, Nemčija.

Informacije o garanciji

To spletno mesto je bilo sestavljeno z največjo skrbnostjo, vendar kljub temu ne moremo jamčiti za točnost in pravilnost informacij na njem. Vsakršna odgovornost za škodo, nastalo posredno ali neposredno zaradi uporabe tega spletnega mesta, je izključena, razen če je bila povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti podjetja Bosch.

Informacije o licenci

Intelektualna lastnina na Boschevem spletnem mestu, kot so patenti, blagovne znamke in avtorske pravice, je zaščitena. To spletno mesto ne podeljuje licence za uporabo intelektualne lastnine podjetij skupine Bosch Group (Bosch) ali tretjih oseb.

Online dispute resolution (ODR)

Informacije v zvezi s spletnim reševanjem sporov: Evropska Komisija ponuja platformo za izvensodno reševanje sporov (OS). Ta platforma bo služila kot vstopno mesto za izvensodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti spletnih kupoprodajnih pogodb in pogodb o zaposlitvi.

Platforma je dosegljiva na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Ne sodelujemo v izvensodnih poravnavah pred razsodiščem za reševanje potrošniških sporov.